if you want to blend with your own hairnaturally, you must purchase unice quality human hair wigs you can enjoy the best wearing experience because it has very minimum tangle and shedding.

Buy pure CBD products online at Royal CBD. Enjoy their premium line of CBD gummies and full spectrum CBD for sale at affordable prices. Their products are ranked as the best CBD gummies for 2021 by CFAH and New York Observer.

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ Ở HANSA

Khi đến với trung tâm ngôn ngữ Hansa, mỗi học sinh phải làm một bài kiểm tra trình độ và trải qua một cuộc phỏng vấn với một trong những cố vấn học tâp được đào tạo chuyên môn của Hansa. Bài kiểm tra xếp lớp được dựa trên ngữ pháp, vốn từ vựng và kỹ năng đọc hiểu. Cuộc phỏng vấn đánh giá các khả năng nói và nghe của học sinh và giúp thiết kế chương trình học tập lý tưởng dựa trên những nhu cầu và mục tiêu của học sinh.

Các bài kiểm tra định kỳ các cuộc phỏng vấn được lập kế hoạch bởi các cố vấn học tập để giám sát tiến trình học và xác định thời điểm cần thiết để thay đổi lớp học. Học sinh cũng được khuyến khích gặp gỡ cố vấn để thảo luận về chương trình học của họ và các tiến bộ trong giờ học.

BÀI THI THỰC HÀNH

Các bài thi thực hành bổ sung được cung cấp hàng tuần. Để chuẩn bị cho các kỳ thi này, học sinh có thể tận dụng các phòng học máy tính của Hansa.

SO SÁNH KẾT QUẢ CỦA BẠN

Xin Lưu Ý: Những so sánh này là gần đúng và không đề xuất bất kỳ sự công nhận nào bởi ETS, Cambridge Assessment, hoặc CAEL Assessment Office.

KIỂM TRA TIẾNG ANH CỦA BẠN

Với bài kiểm tra trực tuyến của Hansa

ENJOY LEARNING LANGUAGES

TOP
Share This