Buy pure CBD products online at Royal CBD. Enjoy their premium line of CBD gummies and full spectrum CBD for sale at affordable prices. Their products are ranked as the best CBD gummies for 2021 by CFAH and New York Observer.

Lớp học trực tuyến

Trung tâm Ngôn ngữ Hansa hiện đang cung cấp các lớp học trực tuyến cho chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2. Vui lòng liên hệ số điện thoại (+1) 416-485-1410 hoặc email info@hansacanada.com nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn thêm thông tin.

Các chương trình mà chúng tôi đang cung cấp gồm có Tiếng Anh Tổng quát, Tiếng Anh Thương mại, EAP, và IELTS.

Các lớp học theo nhóm
Các lớp học trực tuyến sẽ được tổ chức vào các buổi sáng và buổi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Các chương trình mà chúng tôi đang cung cấp gồm có Tiếng Anh Tổng quát, Luyện thi IELTS, Tiếng Anh Thương mại, và Tiếng Anh cho mục đích học thuật (EAP) từ Chương trình học dự bị.

Online, online classes, hansa online, english classes, english online, english class, Chương trình Tiếng Anh Tổng quát, luyện thi IELTS, Tiếng Anh Thương mại và Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật (EAP - một phần của Chương trình Chuyển tiếp của Hansa)

Lịch học cho các ngày trong tuần

Thời gian học Ngày học Tiếng Anh
tổng quát
Tiếng Anh
Thương mại
EAP IELTS Số tiếng
học 1 tuần
8:00 - 8:55 sáng Thứ Hai - thứ Sáu 5 tiếng
9:00 - 9:55 sáng Thứ Hai - thứ Sáu
(20 tiếng)
5 tiếng
10:00 - 10:55 sáng Thứ Hai - thứ Sáu
(15 tiếng)
5 tiếng
11:00 - 11:55 sáng Thứ Hai - thứ Sáu 5 tiếng
12:00 - 12:55 chiều Thứ Hai - thứ Sáu 5 tiếng
13:00 - 13:55 chiều Thứ Hai - thứ Sáu 5 tiếng
14:00 - 14:55 chiều Thứ Hai - thứ Sáu 5 tiếng
17:45 - 19:00 chiều Thứ Hai - thứ Năm
(15 tiếng)
5 tiếng
19:00 - 20:15 chiều Thứ Hai - thứ Năm
(15 tiếng)
5 tiếng
20:15 - 21:30 chiều Thứ Hai - thứ Năm 5 tiếng
21:30 - 22:45 chiều Thứ Hai - thứ Năm 5 tiếng

Lịch học

Thời gian học Ngày học Tiếng Anh
tổng quát
Số tiếng
học 1 tuần
9:00 sáng - 14:30 chiều
Bao gồm nghỉ giải lao 30 phút
Thứ Bảy 5 tiếng

(Tất cả thời gian được hiển thị là ở Toronto, thời gian tiêu chuẩn Miền Đông/EST)

Các Lớp Học Theo Yêu Cầu

Chúng tôi cũng có thể sắp xếp các lớp riêng để phù hợp với lộ trình học của bạn. Thời lượng của các bài học tối thiểu là 30 phút.

Học phí lớp 1 kèm 1 trực tuyến

Học sinh có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào!
Thời lượng Tổng số lớp Học Phí
10 bài học riêng
10 giờ lên lớp $480
50 bài học riêng
50 giờ lên lớp $2100
100 bài học riêng
100 giờ lên lớp $3900
4 tuần
4 giờ mỗi ngày (1 riêng + 3 theo nhóm)
20 lớp riêng/60 lớp nhóm $1720

"Giá được tính bằng đô la Canada."

KIỂM TRA TIẾNG ANH CỦA BẠN

VỚI BÀI KIỂM TRA TRỰC TUYẾN CỦA HANSA
TOP
Share This