Buy pure CBD products online at Royal CBD. Enjoy their premium line of CBD gummies and full spectrum CBD for sale at affordable prices. Their products are ranked as the best CBD gummies for 2021 by CFAH and New York Observer.

Các Khóa Luyện Thi

16Trung tâm Ngôn ngữ Hansa cung cấp các khóa học cho nhiều bài kiểm tra trình độ tiếng Anh khác nhau. Các kỳ thi phổ biến nhất mà học sinh của chúng tôi cần chuẩn bị là TOEFL, IELTS, hoặc CELPIP. Các lớp học nhóm được cung cấp cho các kỳ thi trong suốt cả năm. Hansa cũng có thể giúp học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng anh khác như TOEIC, CAEL, Cambridge' First, CAE, CAPE, GMAT hoặc Michigan.

CÁC LỚP LUYỆN THI IELTS

The International English Language Testing System là một bài kiểm tra sự thông thạo ngôn ngữ được chấp nhận như một chứng nhận về khả năng tiếng Anh bởi nhiều trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp và chính phủ. Đối với giáo dục, công việc hoặc nhập cư, nhiều học sinh được hưởng lợi từ các lớp luyện thi của Hansa cho cả hai định dạng của bài thi IELTS, the Academic Module và General Training Module.

CÁC LỚP LUYỆN THI TOEFL

The Test of English as a Foreign Language là một bài kiểm tra khả năng tiếng Anh được yêu cầu bởi hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Canada và Hoa Kỳ. Hansa đã có danh tiếng lâu dài trong việc ôn luyện cho học sinh thi TOEFL.

CÁC LỚP LUYỆN THI CELPIP

The Canadian English Language Proficiency Index Program là một bài kiểm tra mới được thiết kế bởi chính phủ Canada. Bài kiểm tra được sử dụng để giúp bạn có được quyền cư trú dài hạn tại Canada hoặc để trở thành một công dân Canada. Hansa có thể giúp bạn đạt được ước mơ sống và làm việc tại Canada bằng cách chuẩn bị cho bạn kỳ thi CELPIP hoặc CELPIP-LS.

TIẾNG ANH CHO MỤC ĐÍCH HỌC THUẬT

Hansa's EAP, or Academic Preparation program, là một sự thay thế tuyệt vời cho học sinh đang tìm kiếm cơ hội tiếp tục học thêm tại một trường cao đẳng hoặc đại học Canada. Những lớp này được thiết kế để cung cấp cho học sinh những kỹ năng mà họ cần để thành công trong trường đại học. Các tổ chức đối tác liên thông của Hansa nói chung không yêu cầu TOEFL, IELTS, hoặc bất kỳ bài kiểm tra trình độ tiếng Anh nào khác khi học sinh đã hoàn thành Hansa' EAP.

KIỂM TRA TIẾNG ANH CỦA BẠN

Với bài kiểm tra trực tuyến của Hansa
TOP
Share This